TR EN DE

KURUCULARIMIZ

Ahmet Elginkan

1893-1972

 

H. Ümmehan Elginkan

1901-1985

H. Ekrem Elginkan

1924-1999

 

H. Cahit Elginkan

1926-1965

 

Elginkan Topluluğu'nun kurucuları, Manisa şehrinin köklü ailelerinden olan Elginkan Ailesi'dir. Bulgaristan'dan anayurda göç etmiş, ticaret geleneğine sahip bir aileye mensup Merhum Ahmet Elginkan ve ailesinin kökleri Saruhan'lılara uzanan Merhume Ümmehan Elginkan; çocukları Ekrem ve Cahit Elginkan'ın birlikte iş hayatına atılmalarına öncülük etmişlerdir. Elginkan Topluluğu bugün de aile büyüklerinden miras kalan sağduyu, bilinç ve değerlerle geleceğe ilerlemektedir.

 

"Topluluğumuzun Değerli Yöneticileri,

Evlatlarım,

Bugün yapacağınız toplantıda Topluluğumuz için çok mühim ve isabetli katkılarınız olacağına inanıyorum. Bu vesile ile ben de bir inancımı ve sizlere bir nasihatımı hatırlatmak istiyorum.

Hiçbir şeyi israf etmeyiniz, israf haramdır.

Topluluğumuzun temelindeki prensiplerde bu inancımın payı büyüktür. Hepinizin emeği ve inançları ile büyüyen ve benim için kutsallaşan bu topluluk bir Vakıf haline gelecek ve Memleketimize daha çok faydalar temin edecektir.

Çalışmalarınızın başarılı olmasını diler, gözlerinizden sevgi ile öperim.."

Ümmehan Elginkan

4.5.1984