TR EN DE

Vakıf Kurucumuz

Elginkan Topluluğu'nu kuran Elginkan ailesinin memleketi Manisa'dır. Elginkan soyadını taşıyan aile, anne Ümmehan Elginkan tarafından Saruhanlılara bağlıdır. Baba Ahmet Elginkan tarafından aile kökeni, bugün Bulgaristan hudutları içinde kalan Şumnu yakınlarındaki Rusçuk'tan gelmekte ve aile "Rusçuklu Necipzade" olarak bilinmektedir. 
 
İzmir'de kereste ticareti yapan ailenin 1924'de Hüseyin Ekrem, 1926'da da Hüseyin Cahit isimli oğulları doğar. Hüseyin Ekrem ve Hüseyin Cahit Elginkan kardeşlerin üniversite eğitimleri çalışma alanlarının belirlenmesinde ve Elginkan Topluluğu'nun temellerinin atılmasında önemli bir rol oynar. 
 
İstanbul Teknik Üniversitesi'nde eğitimlerini tamamlayan Hüseyin Ekrem Elginkan 1948'de Makine Yüksek Mühendisi, Hüseyin Cahit Elginkan ise 1950'de İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun olurlar. 
 
Ankara'da tamamladıkları yedek subaylık döneminden sonra Hüseyin Ekrem ve Hüseyin Cahit Elginkan kardeşler orada küçük büro hizmetleri ve tesisat projeleri yaparak, müteahhit olarak iş hayatına atılırlar. 1953'te müteahhitlik alanındaki çalışmalarını büyüten kardeşler Anadolu'ya açılan ilk müteahhitler olarak tanınırlar. 1957'de Ekrem, Cahit ve babaları Ahmet Elginkan'ın isimlerinin baş harflerinden alınarak isimlendirilen E.C.A. Presdöküm A.Ş.'yi tesis ederek sanayi alanına adım atarlar. 
 
1954 yılında Anne Ümmehan Elginkan, Hüseyin Ekrem Elginkan ve Hüseyin Cahit Elginkan; Elginkan Vakfı'nın kurulma kararını alır; bu karar daha sonraki yıllarda çeşitli aşamaları takiben 1985'de hayata geçer. Türkiye’de yerleşik işletme gruplarında vakıf kurma ve/veya vakıflarla bağ kurma sıklıkla karşılaşılan bir uygulama olmamakla birlikte, Topluluğun yönetimini bir Vakıf aracılığı ile yapmak sıra dışı bir uygulama olarak görülmektedir. 
 
Vakıf ile hedeflenen Elginkan Topluluğu'nun ebediyyen yaşaması ve milletine hizmet edebilmesidir. 
 
Bugün çeşitli sektörlerde yaklaşık 3000 çalışanı ve 20 şirketi ile faaliyet gösteren Elginkan Topluluğu'nun kurucusu Sayın Hüseyin Ekrem Elginkan 2 Nisan 1999 tarihinde ebediyete intikal etmiştir. Hüseyin Ekrem Elginkan’ın, Türkiye Ekonomisindeki sanayileşme çabalarında önder rol üstlenmiş olmasının yanında, son yıllarda önemi giderek daha da anlaşılan Kurumsal Ahlak ve/veya Kurumsal Etik Değerler ile ilgili anlayışının da bizlere bırakılmış en önemli miras olduğunu düşünmekteyiz. 
 
Kurucumuz saygıdeğer insan Hüseyin Ekrem Elginkan'dan aldığımız emaneti, Elginkan Ailesi'nin bizlere ışık tutan ilkeleri ve EBEDİ MÜESSESE EBEDİ HİZMET ülküsü doğrultusunda inanç ve gururla taşıyoruz.